رانندگان مجرب

سرعت در ارسال

پیشرو در خدمات

  • ایران، تهران، میدان شهید هرندی، رو به روی بانک ملی
  • 02155188000

رانندگان مجرب

سرعت در ارسال

پیشرو در خدمات

محلهای تخلیه بار

بندرعباس

حمید ریاحی

شماره تماس تهران :
۵۵۱۸۷۷۳۰

نام مسئول تخلیه بار : جمشیدی

سه راه جهانبار تخلیه بار خلیج فارس ۰۷۶۳۳۵۶۲۳۳۶-۰۹۱۷۲۸۱۵۳۰۱

اردکان

حمید ریاحی

شماره تماس تهران :
۵۵۱۸۷۷۳۰

نام مسئول تخلیه بار : پورنجف زاده

حدفاصل اردکان ومیبد تخلیه بار چکاوک ۰۳۵۳۲۲۳۹۱۳۸-۰۹۱۳۳۵۷۹۶۷۱

ابهر

شاهین عامری

شماره تماس تهران :
۵۵۱۸۵۸۲۵

نام مسئول تخلیه بار : کاظمی

کمربندی جنب پمپ بنزین امینی گاراژ بابایی۰۹۱۲۷۴۱۴۹۳۷

میبد

حمید ریاحی

شماره تماس تهران :
۵۵۱۸۷۷۳۰

نام مسئول تخلیه بار : پورنجف زاده

حدفاصل اردکان ومیبد تخلیه بار چکاوک ۰۳۵۳۲۲۳۹۱۳۸-۰۹۱۳۳۵۷۹۶۷۱

یزد

حمید ریاحی

شماره تماس تهران :
۵۵۱۸۷۷۳۰

نام مسئول تخلیه بار : خارکن

پایانه بار پیروزی یک : ۰۳۵۳۷۲۳۴۴۴۵

شیراز

عامری-عسگری

شماره تماس تهران :
۵۵۱۸۷۸۸۹

نام مسئول تخلیه بار : مجید رجبی

کیلومتر ۳ جاده اصفهان بعداز پل جنب نمایندگی سایپا تخلیه بار قدس ۰۷۱۳۲۴۲۳۴۳۲

مشهد

آب پرور-عسگری

شماره تماس تهران :
۵۵۱۸۷۳۳۲

نام مسئول تخلیه بار : محمد ثابتی

۱۰۰متری فجر مقابل مهرآباد نبش بابانظر هفتاد وهفت باربری ثابت ۰۵۱۳۲۵۷۰۶۰۸

بجنورد

مسعود آب پور

شماره تماس تهران :
۵۵۱۸۷۳۳۲

نام مسئول تخلیه بار : علی ایزانلو

سرای پارک موتوری خ معراج روبروی معراج۱۷ تخلیه بار قدس۰۹۱۵۷۹۴۴۱۲۵

شیروان

مسعود آب پور

شماره تماس تهران :
۵۵۱۸۷۳۳۲

نام مسئول تخلیه بار : ابراهیم زاده

نبش جمهوری۲۲ شرکت حمل و نقل سید ۰۹۱۵۸۲۵۷۱۵۷

سنندج

محمد حسینی

شماره تماس تهران :
۵۵۱۸۷۷۳۲

نام مسئول تخلیه بار : الیاسی

بالاتر از فیض آباد عباس آباد نرسیده به شهرک اتوبوس رانی ۰۹۱۸۳۸۰۱۴۶۶

مریوان

محمد حسینی

شماره تماس تهران :
۵۵۱۸۷۷۳۲

نام مسئول تخلیه بار : فرزاد بایز

ورودی شهر جنب باسکول محمدی تخلیه باره قدس ۰۹۱۸۸۷۴۵۲۳۸

قروه – دهگلان

محمد حسینی

شماره تماس تهران :
۵۵۱۸۷۷۳۲

نام مسئول تخلیه بار : حسینی

شهرک فرهنگیان خیابان زینبیه تخلیه بار قدس ۰۸۷۳۵۲۳۱۳۷۶-۰۹۱۸۹۷۳۲۱۱۳

بندر انزلی

احمدعلی-کریمی

شماره تماس تهران :
۵۵۱۸۷۳۳۱

نام مسئول تخلیه بار : مهران یعقوب پور

فلکه گاز کوچ کلینیک خزر تخلیه بار مهرگان۰۹۱۱۴۲۹۳۲۴۱-۴۴۴۲۵۹۲۰-۰۱۳

رشت

احمدعلی-کریمی

شماره تماس تهران :
۵۵۱۸۷۳۳۱

نام مسئول تخلیه بار : میرزائی

خ زرجوب انبار خدا پرست۳۳۸۲۹۹۳۲-۰۱۳-۰۹۱۱۲۳۳۸۴۹۵

کرمانشاه

وحید فرهادی

شماره تماس تهران :
۵۵۱۸۷۷۲۴

نام مسئول تخلیه بار : علی خانی

بلوار دولت آباد روبروی سیگارفروشها تخلیه بار قدس۰۹۱۸۹۰۸۴۵۴۷

همدان

وحید فرهادی

شماره تماس تهران :
۵۵۱۸۷۷۲۴

نام مسئول تخلیه بار : کلهر

میدان عاشورا جنب در خروجی نمایشگاه تخلیه بار قدس ۰۸۱۳۲۵۴۶۹۲۵-۰۹۱۸۹۱۶۱۳۹۱

ایلام

وحید فرهادی

شماره تماس تهران :
۵۵۱۸۷۷۲۴

نام مسئول تخلیه بار : امجد

بلوار آزادی بلوار اصناف ۰۹۱۸۷۴۳۰۸۶۸

کاشان

مجید حیدری

شماره تماس تهران :
۵۵۱۸۷۱۲۴

نام مسئول تخلیه بار : شفق

بلوار راوند نرسیده به فلکه مدخل سمت چپ باربری شفق۰۳۱۵۵۵۴۷۶۶۳

قم

مجید حیدری

شماره تماس تهران :
۵۵۱۸۷۱۲۴

نام مسئول تخلیه بار : مرادی

میدان ۷۲ تن جنب عوارضی کاشان ۲۰متری بادیان تخلیه بار قدس۰۲۵۳۶۵۵۱۷۰۰

اصفهان

احمدی-جعفرزاده

شماره تماس تهران :
۵۵۱۸۷۷۲۶

نام مسئول تخلیه بار : اصغر معصومی

کیلومتر ۵ اتوبان فرودگاه کوی پارس بتون تخلیه بار قدس ۰۳۱۳۵۵۸۰۷۹۴-۰۹۱۳۱۰۶۹۱۷۴

شهرکرد

احمدی-جعفرزاده

شماره تماس تهران :
۵۵۱۸۷۷۲۶

نام مسئول تخلیه بار : ترابی

انتهای خ حافظ جنوبی بعدازچهاره دانش سرا باربری ترابی ۰۳۸۳۲۲۷۳۴۳۸-۰۹۱۳۱۸۲۰۵۶۱

فارسان

احمدی-جعفرزاده

شماره تماس تهران :
۵۵۱۸۷۷۲۶

نام مسئول تخلیه بار : ترابی

انتهای خ حافظ جنوبی بعدازچهاره دانش سرا باربری ترابی ۰۳۸۳۲۲۷۳۴۳۸-۰۹۱۳۱۸۲۰۵۶۱

سامان

احمدی-جعفرزاده

شماره تماس تهران :
۵۵۱۸۷۷۲۶

نام مسئول تخلیه بار : ترابی

انتهای خ حافظ جنوبی بعدازچهاره دانش سرا باربری ترابی ۰۳۸۳۲۲۷۳۴۳۸-۰۹۱۳۱۸۲۰۵۶۱

هفشیجان

احمدی-جعفرزاده

شماره تماس تهران :
۵۵۱۸۷۷۲۶

نام مسئول تخلیه بار : ترابی

انتهای خ حافظ جنوبی بعدازچهاره دانش سرا باربری ترابی ۰۳۸۳۲۲۷۳۴۳۸-۰۹۱۳۱۸۲۰۵۶۱

فرخ شهر

احمدی-جعفرزاده

شماره تماس تهران :
۵۵۱۸۷۷۲۶

نام مسئول تخلیه بار : ترابی

انتهای خ حافظ جنوبی بعدازچهاره دانش سرا باربری ترابی ۰۳۸۳۲۲۷۳۴۳۸-۰۹۱۳۱۸۲۰۵۶۱

اراک

مصطفی عامری

شماره تماس تهران :
۵۵۱۸۷۷۲۵

نام مسئول تخلیه بار : مرادی

اول جاده فراهان تخلیه بار قدس ۰۸۶۳۳۲۸۹۴۲۴

شازند

مصطفی عامری

شماره تماس تهران :
۵۵۱۸۷۷۲۵

نام مسئول تخلیه بار : مرادی

اول جاده فراهان تخلیه بار قدس ۰۸۶۳۳۲۸۹۴۲۴

بروجرد

مصطفی عامری

شماره تماس تهران :
۵۵۱۸۷۷۲۵

نام مسئول تخلیه بار : کوشکی

خیابان بهار نرسیده به میدان عشایر تخلیه بارقدس ۰۶۶۴۲۶۰۹۰۲۵

آمل

حمید مینایی

شماره تماس تهران :
۵۵۰۸۶۵۷۸

نام مسئول تخلیه بار : حسینی

آمل خیابان هراز روبروی پلیس راه قدیم آفتاب۹۴ تخلیه بار سید ۰۱۱۴۴۲۴۷۶۶۸-۰۹۳۷۵۳۸۴۸۷۷

بابل

حمید مینایی

شماره تماس تهران :
۵۵۰۸۶۵۷۸

نام مسئول تخلیه بار : حسین پور

موزیرج ارشاد۱/۲۰ انتهای خیابان تخلیه بار آریا

۰۱۱۳۲۰۴۳۳۳۴-۰۹۱۱۷۸۶۶۶۷۲

ساری

حمید مینایی

شماره تماس تهران :
۵۵۰۸۶۵۷۸

نام مسئول تخلیه بار : صنعتی

خ جویبار نرسیده به ورزشگاه نبش کوچه گلستان تخلیه بار صابر ۰۱۱۳۳۳۹۰۶۷۰-۰۹۱۱۱۲۴۱۳۲۳

قائمشهر

حمید مینایی

شماره تماس تهران :
۵۵۰۸۶۵۷۸

نام مسئول تخلیه بار : نورانی

میدان امام رینگ داخلی کفشگرکلا۱۰۰متر بعد از ولایت۲۶ تخلیه بار نورانی۰۱۱۴۲۲۱۹۶۹۹-۰۹۱۱۳۲۳۵۸۰۸

گرگان

حمید مینایی

شماره تماس تهران :
۵۵۰۸۶۵۷۸

نام مسئول تخلیه بار : دربانیان

کیلومتر۱زنگی محله تخلیه بار افق ۰۹۱۱۹۶۱۱۶۶۰

گنبد

حمید مینایی

شماره تماس تهران :
۵۵۰۸۶۵۷۸

نام مسئول تخلیه بار : کر

فلکه امام علی خیابان یاس کوچه بهاره
۰۹۱۱۲۷۶۱۷۳۴-۰۱۷۳۳۳۳۹۵۹۵

اردبیل

ابوالفضل عامری

شماره تماس تهران :
۵۵۱۸۷۷۲۸

نام مسئول تخلیه بار : بهنام رسولی آذر

دروازه آستارا خ جام جم روبروی تی بی تی باربری مازندران ۰۴۵۳۳۸۱۱۲۷۹-۰۹۳۵۲۴۲۴۶۷۰

میاندوآب

ابوالفضل عامری

شماره تماس تهران :
۵۵۱۸۷۷۲۸

نام مسئول تخلیه بار : بهزاد داداشی

خ ساحلی بالاتر از آموزشگاه وحید تخلیه بار اتحاد۰۴۴۴۵۳۵۲۷۶۶-۰۹۳۹۱۴۲۲۸۳۵

مراغه

ابوالفضل عامری

شماره تماس تهران :
۵۵۱۸۷۷۲۸

نام مسئول تخلیه بار : حسین قلمی

اتوبان امیر کبیربالاتر از ایران خودرو تخلیه بار قدس۰۴۱۳۷۲۷۸۲۹۷-۰۹۱۴۴۲۰۸۷۰۰

مهاباد

ابوالفضل عامری

شماره تماس تهران :
۵۵۱۸۷۷۲۸

نام مسئول تخلیه بار : احمد حسن زاده

ورودی مهاباد روستای خانقاه روبروی دروازه سد تخلیه بارقدس۰۴۴۴۲۵۱۳۴۹۹-۰۹۱۴۴۴۲۳۰۱۲

ارومیه

ابوالفضل عامری

شماره تماس تهران :
۵۵۱۸۷۷۲۸

نام مسئول تخلیه بار : معصوم پاشایی

جاده دریا نرسیده با تعاونی آهن الات تخلیه باربزرگراه ۰۴۴۳۲۴۲۶۸۴۴-۰۹۱۴۱۴۵۰۲۲۶

تبریز

ابوالفضل عامری

شماره تماس تهران :
۵۵۱۸۷۷۲۸

نام مسئول تخلیه بار : حسین عبدلی

جاده مرند سمت چپ نرسیده به پلیس راه تخلیه بار قدس ۰۹۱۴۸۶۴۵۶۸۳

خوی

ابوالفضل عامری

شماره تماس تهران :
۵۵۱۸۷۷۲۸

نام مسئول تخلیه بار : رضا شهانقی

کیلومتر ۱ جاده تبریزتعاونی کامیونداران خودراننده تخلیه بارقدس۰۴۴۳۶۴۴۳۳۳۱-۰۹۱۴۳۶۱۱۵۲۱

آبادان

عامری

شماره تماس تهران :
۵۵۱۸۷۷۲۹

نام مسئول تخلیه بار : صادقی

کمربندی اروندکنار یا قفاض جنب تزئینات اتومبیل شریف۰۹۱۶۱۳۱۳۳۲۸

خرمشهر

عامری

شماره تماس تهران :
۵۵۱۸۷۷۲۹

نام مسئول تخلیه بار : صادقی

کمربندی اروندکنار یا قفاض جنب تزئینات اتومبیل شریف۰۹۱۶۱۳۱۳۳۲۸

اهواز

عامری

شماره تماس تهران :
۵۵۱۸۷۷۲۹

نام مسئول تخلیه بار : بنی طمیم

۴راه آبادان خ منصوری شمالی نبش خ غفاری تخلیه بارقدس۰۹۱۶۳۱۱۹۵۹۹

دزفول

عامری

شماره تماس تهران :
۵۵۱۸۷۷۲۹

نام مسئول تخلیه بار : ترکاشوند

جاده شمس آباد نجاران خ اول سمت راست درب۲ تخلیه بارقدس ۰۹۱۶۷۶۱۸۰۰۹

اندیمشک

عامری

شماره تماس تهران :
۵۵۱۸۷۷۲۹

نام مسئول تخلیه بار : ترکاشوند

جاده شمس آباد نجاران خ اول سمت راست درب۲ تخلیه بارقدس ۰۹۱۶۷۶۱۸۰۰۹

قزوین

شاهین عامری

شماره تماس تهران :
۵۵۱۸۵۸۲۵

نام مسئول تخلیه بار : دهقان نژاد

دروازه رشت گاراژ خورشید۰۹۱۲۷۸۰۶۳۹۱

الوند

شاهین عامری

شماره تماس تهران :
۵۵۱۸۵۸۲۵

نام مسئول تخلیه بار : دهقان نژاد

دروازه رشت گاراژ خورشید۰۹۱۲۷۸۰۶۳۹۱

محمدیه

شاهین عامری

شماره تماس تهران :
۵۵۱۸۵۸۲۵

نام مسئول تخلیه بار : دهقان نژاد

دروازه رشت گاراژ خورشید۰۹۱۲۷۸۰۶۳۹۱

ابهر

شاهین عامری

شماره تماس تهران :
۵۵۱۸۵۸۲۵

نام مسئول تخلیه بار : کاظمی

کمربندی جنب پمپ بنزین امینی گاراژ بابایی۰۹۱۲۷۴۱۴۹۳۷

خرمدره

شاهین عامری

شماره تماس تهران :
۵۵۱۸۵۸۲۵

نام مسئول تخلیه بار : کاظمی

کمربندی جنب پمپ بنزین امینی گاراژ بابایی۰۹۱۲۷۴۱۴۹۳۷

هیدج

شاهین عامری

شماره تماس تهران :
۵۵۱۸۵۸۲۵

نام مسئول تخلیه بار : کاظمی

کمربندی جنب پمپ بنزین امینی گاراژ بابایی۰۹۱۲۷۴۱۴۹۳۷

صائین قعله

شاهین عامری

شماره تماس تهران :
۵۵۱۸۵۸۲۵

نام مسئول تخلیه بار : کاظمی

کمربندی جنب پمپ بنزین امینی گاراژ بابایی۰۹۱۲۷۴۱۴۹۳۷

تاکستان

شاهین عامری

شماره تماس تهران :
۵۵۱۸۵۸۲۵

نام مسئول تخلیه بار : طاهرخانی

انتهای خ شهید رجایی روبه روی بیمارستان تامین اجتماعی بلوارحکیم نبش خ امیرکبیر ۰۹۳۹۴۸۵۴۵۴۵

زنجان

شاهین عامری

شماره تماس تهران :
۵۵۱۸۵۸۲۵

نام مسئول تخلیه بار : مهاجری

خیابان خیام بعداز ترمینال روبه روی کارواش دوستی تخلیه بار شهرام ترابر۰۲۴۳۳۳۳۲۶۲۰

سلطانیه

شاهین عامری

شماره تماس تهران :
۵۵۱۸۵۸۲۵

نام مسئول تخلیه بار : مهاجری

خیابان خیام بعداز ترمینال روبه روی کارواش دوستی تخلیه بار شهرام ترابر۰۲۴۳۳۳۳۲۶۲۰

Top