لیست

نمایندگی های موسسه حمل و نقل قدس

موسسه حمل و نقل قدس  با بیش از ۶۰ مرکز تخلیه و نمایندگی در سراسر ایران، افتخار خدمت رسانی به شما عزیزان را دارد. برای مشاهده اطلاعات تماس و آدرس نمایندگی ها، روی استان مدنظر خود کلیک کنید.

نمایندگی های موسسه حمل و نقل قدس

نمایندگی های موسسه حمل و نقل قدس

شهر: ارومیه

متصدی تهران: آقای ابوالفضل عامری

آدرس تخلیه بار: ارومیه، جاده شهیدکلانتری، ۵۰۰ متر مانده به پمپ بنزین اول، باربری قدس

تلفن: ۰۴۴۳۲۴۲۶۴۱۲

شهر: خوی

متصدی تهران: آقای ابوالفضل عامری

آدرس تخلیه بار: خوی، کیلومتر ۱ جاده تبریز، تعاونی کامیونداران خودراننده

تلفن: ۰۴۴۳۶۴۴۳۳۳۱ — ۰۹۱۴۳۶۱۱۵۲۱

شهر: مهاباد

متصدی تهران: آقای ابوالفضل عامری

آدرس تخلیه بار: مهاباد، خ پلیس، پشت ترمینال قدیم، تخلیه بار قدس

تلفن: ۰۹۱۹۸۹۹۵۳۸۶ — ۰۹۳۹۸۲۴۱۳۰۳

شهر: پیرانشهر

متصدی تهران: آقای ابوالفضل عامری

آدرس تخلیه بار: پیرانشهر، بلوارکردستان، نرسیده به چهارراه نیروگاه، جنب املاک احسان

تلفن: ۰۴۴۴۴۲۲۱۰۸۷ — ۰۹۱۴۳۴۴۱۰۸۰

شهر: میاندوآب

متصدی تهران: آقای ابوالفضل عامری

آدرس تخلیه بار: میاندوآب، جاده تبریز، بعد از هنرستان مطهری، تخلیه بار قدس

تلفن: ۰۹۱۴۲۱۱۳۵۰۹

شهر: تبریز

متصدی تهران: آقای ابوالفضل عامری

آدرس تخلیه بار: تبریز، دیزل آباد، پائین تراز کبریت سازی، بن بست نان ماشینی، تخلیه بار قدس

تلفن: ۰۳۴۴۶۹۰۱۴ — ۰۹۱۲۳۰۴۸۳۰۲

شهر: مراغه

متصدی تهران: آقای ابوالفضل عامری

آدرس تخلیه بار: مراغه، اول جاده علمدار، جنب بنیاد بتن، تخلیه بار شمس نو

تلفن: ۰۹۱۴۴۲۱۹۳۵۳

شهر: اردبیل

متصدی تهران: آقای ابوالفضل عامری

آدرس تخلیه بار: اردبیل، تانکرسازی، خ جام جم، کوچه شکور جک ساز، تخلیه بار قدس

تلفن: ۰۴۵۳۳۸۲۲۱۶۴ — ۰۹۱۴۵۹۴۲۹۸۴

شهر: کاشان

متصدی تهران: آقای مهدی پورده زاد

آدرس تخلیه بار: کاشان، ابتدای جاده قدیم اران بیدگل، اولین فرعی، سمت چپ، باربری همت

تلفن: ۰۹۱۳۳۶۲۱۴۸۵

شهر: اصفهان

متصدی تهران: آقای علی احمدی

آدرس تخلیه بار: اصفهان، کیلومتر ۵ اتوبان فرودگاه، کوی پارس بتون، تخلیه بار قدس

تلفن: ۰۳۱۳۵۵۸۰۷۹۴ — ۰۹۱۳۱۰۶۹۱۷۴ — ۰۹۱۳۱۱۰۲۳۴۹ 

شهر: ایلام

متصدی تهران: آقای وحیدفرهادی

آدرس تخلیه بار: ایلام، میدان نبوت، ۳۰۰متر به سمت چالسرا، سمت چپ، تخلیه بار قدس

تلفن: ۰۹۱۲۲۷۸۹۳۹۸

شهر: شهرکرد

متصدی تهران: آقای علی احمدی

آدرس تخلیه بار: شهرکرد، انتهای خ حافظ جنوبی، بعدازچهاره دانش سرا، باربری ترابی

تلفن: ۰۳۸۳۲۲۷۳۴۳۸ — ۰۹۱۳۱۸۲۰۵۶۱

شهر: مشهد

متصدی تهران: آقای مسعودآبپرور

آدرس تخلیه بار: مشهد، ۱۰۰متری فجر، مقابل مهرآباد، نبش بابانظر هفتاد وهفت باربری ثابت

تلفن: ۰۵۱۳۲۵۷۰۶۰۸/۹

شهر: آبادان

متصدی تهران: آقای عامری

آدرس تخلیه بار: آبادان، کمریندی قفاض، جنب تالارقصرسفید، آقای صادقی

تلفن: ۰۹۱۶۷۶۸۸۲۸ —  ۰۹۳۶۰۰۰۲۴۹۸

شهر: اندیمشک

متصدی تهران: آقای عامری

آدرس تخلیه بار: اندیمشک، علی ترکاشوند

تلفن: ۰۹۱۶۷۶۱۸۰۰۹

شهر: اهواز

متصدی تهران: آقای عامری

آدرس تخلیه بار: اهواز، تخلیه قدس، شعبه۱ ،اسلام آبادغربی، خ صابربنی تمیم

تلفن: ۰۹۱۶۳۱۱۹۵۹۹

شعبه۲: خ صابربراجعه

تلفن: ۰۹۱۶۶۰۰۹۵۶۹

شهر: خرمشهر

متصدی تهران: آقای عامری

آدرس تخلیه بار: خرمشهر، صادقی

تلفن: ۰۹۱۶۷۶۸۸۲۸۹ — ۰۹۳۶۰۰۰۲۴۹۸

شهر: دزفول

متصدی تهران: آقای عامری

آدرس تخلیه بار: دزفول، بعد از دزبار اول، خیابان آهن فروشان یک، علی ترکاشوند

تلفن: ۰۹۱۶۷۶۱۸۰۰۹

شهر: ماهشهر

متصدی تهران: آقای عامری

آدرس تخلیه بار: ماهشهر، انتهای مطهری، جنب بازار ماهی فروش ها، تخلیه بار قدس

تلفن: ۰۹۳۷۱۷۲۹۱۷۶

شهر: ابهر

متصدی تهران: آقای شاهین عامری

آدرس تخلیه بار: ابهر، کمربندی ورودی شهر، نرسیده به میدان حر، جنب کارواش افق

تلفن: ۰۹۱۲۷۴۱۴۹۳۷

شهر: زنجان

متصدی تهران: آقای شاهین عامری

آدرس تخلیه بار: زنجان، خ خیام شرقی، بعداز ترمینال، روبروی کارواش، تخلیه بار شهرام

تلفن: ۰۲۴۳۳۳۳۲۶۲۰

شهر: شیراز

متصدی تهران: آقای احسان عسگری

آدرس تخلیه بار:شیراز، بالاتراز دروازه قرآن، روبروی انبار نقلیه، تخلیه بارقدس

تلفن: ۰۷۱۳۲۲۸۱۵۲۷ — ۰۹۱۷۳۱۳۱۱۷۳

شهر: تاکستان

متصدی تهران: آقای شاهین عامری

آدرس تخلیه بار: تاکستان، بلوار بهشتی، بعداز سپاه، نرسیده به کمربندی

تلفن: ۰۹۲۱۷۶۸۹۲۰۰

شهر: قزوین

متصدی تهران: آقای شاهین عامری

آدرس تخلیه بار: قزوین، بلوار میرزا کوچک خان، خیابان اول، سمت راست، باربری مرادی

تلفن: ۰۹۱۲۰۹۶۵۴۵۶ — ۰۹۱۹۶۶۱۰۵۵۶

شهر: قم

متصدی تهران: آقای مهدی پورده زاد

آدرس تخلیه بار: قم، تخلیه بار قدس، میدان ۷۲ تن، جنب عوارضی کاشان، ۲۰متری بادیان

تلفن: ۰۲۵۳۶۵۵۱۷۰۰

شهر: بردسیر

متصدی تهران: آقای حیدر رستمی

آدرس تخلیه بار: بردسیر، خ شهید صانعی، نرسیده به میدان امام علی، تخلیه اصغر آب ستان

تلفن: ۰۹۱۳۴۴۱۲۳۹۹

شهر: سیرجان

متصدی تهران: آقای حیدر رستمی

آدرس تخلیه بار: سیرجان، بلوار سیداحمدخمینی، جنب ادراه گاز، تخلیه جوان،جوان لری

تلفن: ۰۹۱۳۱۷۹۶۹۳۵ — ۰۹۱۳۲۴۵۱۴۹۹

شهر: کرمان

متصدی تهران: آقای حیدر رستمی

آدرس تخلیه بار: کرمان، جاده تهران، سه راه قائم آباد، به سمت آزادی، نرسیده به کوچه

تلفن:

۰۹۱۳۲۴۲۳۸۷۴

۰۳۴۳۲۶۱۱۹۵۳-۱۴

شهر: اسلام آباد غرب

متصدی تهران: آقای وحیدفرهادی

آدرس تخلیه بار: اسلام آباد، غرب شهرک بدره ای، بعدازدبیرستان ریزه وندی، تخلیه بار قدس علیزاده

تلفن: ۰۸۳۴۵۲۲۴۵۱۶

شهر: کرمانشاه

متصدی تهران: آقای وحیدفرهادی

آدرس تخلیه بار: کرمانشاه، بلوار دولت آباد، روبروی سیگارفروشها، تخلیه بار قدس

تلفن: ۰۸۳۳۸۲۷۳۳۱۲ — ۰۹۱۸۹۰۸۴۵۴۷

شهر: سنندج

متصدی تهران: آقای محمد حسینی

آدرس تخلیه بار: سنندج، شهرک بعثت، خ فرش بافان، تخلیه بار قدس، آقای الیاسی

تلفن: ۰۹۱۸۳۸۰۱۴۶۶

شهر: مریوان

متصدی تهران: آقای محمد حسینی

آدرس تخلیه بار: مریوان، ورودی شهر، جنب باسکول محمدی، تخلیه باره قدس

تلفن: ۰۹۱۸۸۷۴۵۲۳۸

شهر: انزلی

متصدی تهران: آقای کریمی

آدرس تخلیه بار: انزلی، فلکه گاز، کوچه کلینیک خزر، تخلیه بار مهرگان

تلفن: ۰۹۱۱۴۲۹۳۲۴۱ — ۴۴۴۲۵۹۲۰-۰۱۳

شهر: رشت

متصدی تهران: آقای کریمی

آدرس تخلیه بار: رشت، خ زرجوب، انبار خدا پرست

تلفن:۳۳۸۲۹۹۳۲-۰۱۳ — ۰۹۱۱۲۳۳۸۴۹۵

شهر: بروجرد

متصدی تهران: آقای مصطفی عامری

آدرس تخلیه بار: بروجرد، خ بهار، نرسیده به میدان عشایر، تخلیه بارقدس

تلفن: ۰۶۶۴۲۶۰۹۰۲۵

شهر: اراک
متصدی تهران: آقای مصطفی عامری
آدرس تخلیه بار: اراک، تخلیه بارقدس، اول جاده فراهان
تلفن: ۰۸۶۳۳۲۸۹۴۲۴

شهر: آمل

متصدی تهران: آقای سعید مینایی

آدرس تخلیه بار: آمل،جاده هراز، بعد دانشگاه آیت اله آملی، تخلیه بارسید

تلفن: ۰۹۳۷۵۳۸۴۸۷۷ — ۰۹۱۱۸۵۲۸۷۲۳

شهر: بابل

متصدی تهران: آقای سعید مینایی

آدرس تخلیه بار: بابل، ارها تخلیه بارآریا، حسین پور

تلفن: ۰۹۱۱۷۸۶۶۶۷۲ — ۰۱۱۳۲۰۴۳۳۳۴ — ۰۱۱۳۲۲۷۱۱۶۸

شهر: بهشهر

متصدی تهران: آقای سعید مینایی

آدرس تخلیه بار: بهشهر، کیلومتر۸، جاده گرگان، تخلیه ابوالفضل العباس

تلفن: ۶۴۳۵۰۶۶ — ۰۹۱۱۹۵۴۰۵۷۵

شهر: ساری

متصدی تهران: آقای سعید مینایی

آدرس تخلیه بار: ساری، ج جویبار، نرسیده ورزشگاه، نبش کوچه گلستان، تخلیه بار صابر

تلفن: ۰۱۱۳۳۳۹۰۶۷۰ — ۰۹۱۱۱۲۴۱۳۲۳

شهر: قائمشهر

متصدی تهران: آقای سعید مینایی

آدرس تخلیه بار: قائمشهر، میدان امام، رینگ داخلی، کفشگرکلا، ۱۰۰متر بعداز ولایت ۲۶

تلفن: ۰۱۱۴۲۲۱۹۶۹۹

شهر: همدان

متصدی تهران: آقای وحیدفرهادی

آدرس تخلیه بار: همدان، میدان عاشورا، جنب در خروج نمایشگاه، تخلیه بار قدس

تلفن: ۲۵۴۶۹۲۵

شهر: بندر عباس

متصدی تهران: آقای حمید ریاحی

آدرس تخلیه بار: بندرعباس، چهارراه نخل ناخدا، باربری بهمن بار

تلفن: ۰۷۶۳۳۶۶۲۱۲۰ — ۰۹۱۷۳۶۷۹۱۴۲

شهر: یزد

متصدی تهران: آقای حمید ریاحی

آدرس تخلیه بار: همه روزه یزد، تخلیه بار اختصاصی یزد، پایانه بار پیروزی یک

تلفن: ۰۳۵۳۷۳۰۸۱۲۱ — ۰۳۵۳۷۳۰۸۱۳۱

شهر: اردکان

متصدی تهران: آقای حمید ریاحی

آدرس تخلیه بار: همه روزه اردکان، تخلیه بار اردکان، حدفاصل اردکان و میبد، تخلیه بار چکاوک

تلفن: ۰۳۵۳۲۲۳۹۱۳۸

شهر: میبد

متصدی تهران: آقای حمید ریاحی

آدرس تخلیه بار: همه روزه میبد، تخلیه بار میبد، حدفاصل اردکان و میبد، تخلیه بار چکاوک

تلفن: ۰۳۵۳۲۲۳۹۱۳۸