بیمه باربری چیست؟ بیمه باربری قراردادی  بین شرکت حمل‌و‌نقل و صاحب کالا با بیمه‌گر است که به موجب آن، بیمه‌گر متعهد می‌شود تا در ازای دریافت مبلغی از طرف بیمه‌گزار،