کاپوتاژ یا مساحله چیست؟ کاپوتاژ چیست؟ کاپوتاژ به فرآیندی می گویند که معمولا به امور تجارت درون مرزی برمیگردد، به عبارتی دیگر یعنی حمل کالا از یک گمرک به کمرگ