بیمه باربری چیست؟

بیمه باربری قراردادی  بین شرکت حمل‌و‌نقل و صاحب کالا با بیمه‌گر است که به موجب آن، بیمه‌گر متعهد می‌شود تا در ازای دریافت مبلغی از طرف بیمه‌گزار، در صورت وارد شدن خسارت به اموال و افراد ثالث، خسارت‌ها را جبران کند. به عبارتی دیگر، در هنگام انتقال کالا از مبدا به مقصد، اگر خسارتی به آن وارد شود یا بیمه‌گزار هزینه‌هایی را متحمل شود، خسارت از طرف بیمه‌گر بر اساس مفاد بیمه‌نامه پرداخت خواهد شد.

 

انواع بیمه باربری

  • بیمه باربری وارداتی: اگر کالا از خارج از مرزهای کشور وارد گردد برای این کالا بیمه باربری وارداتی مورد نیاز است.
  • بیمه باربری صادراتی : اگر کالا از داخل به خارج کشور حمل شود بیمه باربری صادراتی مورد درخواست است.
  • بیمه باربری داخلی : حمل کالا در داخل کشور با بیمه باربری داخلی انجام می گردد.
  • بیمه باربری ترانزیت : کالاهایی که مبدا و مقصد خارج از مرزهای کشور ما باشد و تنها کشور ایران در مسیر حمل باشد.

 

موسسه حمل و نقل قدس

منبع